Home » Blogg » Taktil inlärning

Taktil inlärning

Person som sitter framför en bok.

När det kommer till olika metoder inom inlärning är det viktigt att alla hittar vilket sätt som fungerar för just dem. Det finns flera olika inlärningsstilar, de som är mer visuella, personer som är auditiva och så vidare. Här kommer vi dock fokusera på taktil inlärning, vad det innebär och hur du använder metoden för att det ska leda till överinlärning. Det innebär att du har lärt dig något så pass väl att du inte behöver tänka på det längre.

Vad innebär taktil inlärning?

Taktil inlärning innebär att du lär dig på bästa sätt genom känsel, men även genom lukt samt smak. En taktil inlärning kan innebära att du gärna sitter och ritar eller antecknar samtidigt som du lyssnar på föreläsningar. Så länge händerna har någonting att göra kommer det bli lättare för den taktila personen att komma ihåg det han/hon försöker lära sig.