Home » Blogg » Överinlärning

Överinlärning

Överinlärning
Överinlärning innebär att du lär dig något mer än vad som behövs. Det kan också innebära att du repeterat en övning så pass många gånger att det därefter sker per automatik. Det kan till exempel vara en danskoregrafi, solhälsningen i yoga eller kunskaper inför uppkörningen. Inom psykologin så handlar det om en nylärd kunskap som du tar till en högre nivå än vad som ursprungligen var tänkt. Inlärning är en stegvis process och minnet mår bäst av att tillföras information i en mer jämn ström än intensivt, eller i sista minuten inför en tenta. För att det du lär dig ska stanna mer varaktigt så behöver du planera studietiden.

Likhet mellan presentationer och inlärning

Vad är överinlärning, kan det vara negativt? Det beror på, om det görs på bekostnad av efterföljande inlärning. Mer regelbundet läsande tränar muskeln bättre än om det sker mer sporadiskt och intensivt. Efter träning är det dessutom bra att först komma ner i varv för koncentrationens skull. Vi kan ta lärdom av hur presentationer är uppbyggda. Vi vet att vi bättre minns det som sägs i början, mitten och slutet. När vi studerar kan vi tänka på det när vi delar upp våra studietillfällen. Vi minns också bättre historier och händelser.

Nå varaktig överinlärning

Det ska inte vara knepigt att ordna plats för en god studiemiljö. Nedan är en punktlista för hur du skapar utrymme för varaktig inlärning:
  • Gör en översiktlig plan
  • Ta anteckningar, rita eller teckna, och lyssna för att engagera så många sinnen som möjligt
  • Studera och testa vilka tidsintervaller som fungerar bäst för dina studier
  • Känn till din inlärningsstil
  • Skapa en specifik plats, en studiehörna

Kognitiv förmåga hänger ihop med inlärning

Med kognitiv funktion så styr vi både vår uppmärksamhet och hur vi skiftar mellan olika uppgifter. Är vi i god form vad gäller hälsa, sömn, mat och annat essentiellt så blir det också enklare med överinlärning, då det blir enklare att fokusera bättre. Vår kognitiva förmåga har betydelse för vår inlärning. Den handlar om vår förmåga att minnas, orientera oss i tid och rum, hur vi hanterar och löser problem, använder oss av språk och siffror. Med andra ord kan det sägas handla om mentala processer, tänkande och hantering av information.