Inlärningsmetoder

Inlärningsmetoder

Inlärningsmetoder för sifferserier

Det finns olika inlärningsmetoder och de inlärningsmetoder som passar dig kommer inte nödvändigtvis att passa någon annan. Det finns också memoreringstekniker för att bättre kunna minnas material. Det finns en årlig tävling för att minnas talet PI och det svenska rekordet är taget av Henrik Lilliestråle från Stockholm med 18 640 decimaler. Hade han inte sagt fel på en siffra så hade han hållit i världsrekordet med över 123 000 decimaler, men det räknas alltså inte. Hur gör de för att minnas siffror? Det ska vi berätta mer om.

Henriks sätt för inlärning att kunna minnas så många nummer är att tänka i både ord och bilder. Först delar han upp numren i grupper om tre och sedan sätter han dem i relation till varandra som en berg- och dalbana, vilket han visualiserar.

Inlärningsmetoder för att bättre minnas

Inlärningsmetoder som fungerar väl sätter så många sinnen i omlopp som möjligt. Om du till exempel ska komma ihåg vissa siffror tillsammans med ord så kan du sätta dem i relation till varandra. Bästa inlärningsmetoder tar även hänsyn till vilket sinne du mestadels använder. Om du till exempel vill komma ihåg att köpa kaninmat för 70 kr efter en aktivitet. Då kan du som förslag tänka dig att en kanin tar och skuttar igenom en färggrann rockring som är nollan i beloppet. På så vis kan du enklare memorera aktiviteten till senare då du bland annat visualiserar färg, rörelse och syn.

Anpassa inlärningsmetoder efter ditt inlärningssätt

Inlärningsmetoder för djupinlärning tar hänsyn till ditt specifika inlärningssätt. Om du är visuell, vilket en största andel personer är, så kan du visualisera medan du lyssnar på ett föredrag. Du tar också helst till dig information genom bilder, videos, diagram och annat synligt material. En del kan också framkalla bilder av vad de sett senare.

inlärningssvårigheter uppstår när information vi ska ta till oss, är mer anpassat för en annan kategori av inlärning än vi har mest fallenhet för att använda. Efter den visuella kategorin, så är de flesta auditiva. Därefter kommer kinestetisk, med ett rörelsebehov under inlärning till exempel genom att skriva anteckningar, följt av taktilt lärande som innebär att behöva känna, skapa eller experimentera.

Inlärningsmetoder vid dyslexi och läsande

Olika inlärningsmetoder behövs för olika problematik. När det gäller dyslexi, så handlar det om att ha svårt att separera ord och stava rätt. För en dyslektiker underlättar det därför att lyssna på inspelat material. Verktyg som talsyntes kan läsa upp texter för en elev. Det finns flera tillgängliga appar och en är bland annat ClaroSpeak som har både rättstavningsprogram och talsyntes.

Trots dyslexi, så har dessa personer ofta istället kreativa och fantasifulla. Inlärningsmetoder för att läsa böcker på ett givande och snabbare sätt handlar om att bilda sig en god överblick över det material en ska gå igenom. Ta dig lite extra tid i början för att läsa titel, huvudrubriker för olika avsnitt och vad som ingår i dem.

Inlärningsmetoder