Inlärning

Skapa möjligheter genom att bemästra inlärning

Inlärning

Information om inlärningsstilar och andra faktorer som påverkar inlärning

Goda inlärningsmöjligheter växer av att du känner till en del om inlärning och hur det fungerar för just dig, eller någon som du vill hjälpa. Vi lär oss som bäst när vi använder så många av våra sinnen som möjligt, men även genom att förstå vilket sinne som är starkast.

Djupinlärning är motsatsen till ytinlärning och handlar om att lära sig saker så bra att de sitter i benmärgen och kan göras per automatik. Ytinlärning innebär att lära sig enbart det som behövs, enkelt och snabbt. Det optimala är att lära sig så mycket som möjligt på kort tid, men hur gör du det?

Djupinlärning handlar vidare om att förstå samband och att ha förståelse för hur saker fungerar, istället för att enbart memorera. Imitationsinlärning handlar om att ta efter hur andra gör något.

På den här sidan kan du läsa mer om:

  • Hur du skapar goda förutsättningar för optimal inlärning
  • Flertalet olika inlärningsmetoder
  • Inlärningssvårigheter och vad du kan göra åt dem

Instudering - vilken stil passar dig?

Att studera inlärning kan ibland kännas tidskrävande men öppnar upp för inlärningsmöjligheter på kortare tid. Det finns flera inlärningsmetoder och fyra vanliga är visuell, auditiv, taktil och kinestetisk förmåga. En visuell person lär sig genom att se bilder och på så sätt minnas, och säger vanligen till andra "vi ses snart". En auditiv person lär sig mer genom att lyssna och säger istället ofta "vi hörs". En taktil person lär sig genom att röra och känna saker. En kinestetisk person lär sig genom känselintryck.

Att lära sig studieteknik och mindmap

Tony Buzan var en pionjär inom studieteknik. Han lär ut om olika minnestekniker bland annat mindmapping. Minnestekniken kännetecknas av att börja från ett huvudämne och sedan göra undergrupperingar, färglägga och rita. Tekniken fungerar för flera inlärningsstilar eftersom den strävar efter att engagera flera sinnen.

Det är dock inte alltid så enkelt. Det finns en rad möjliga inlärningssvårigheter som det också går att avhjälpa. Det kan vara allt ifrån skrivsvårigheter och stavfel till att beröra studier i främmande språk, problem med koncentrationsförmågan eller hur tiden används, svårigheter att uppfatta tal eller faktiska problem med närminnet samt att det går för långsamt att läsa.

Inlärning med snabbläsning

När det till exempel gäller inlärning då en börjar studera på universitetet så kan det ofta bli mycket material att läsa. Att träna sig i snabbläsning kan därför ge ökad förmåga att ta till sig mer kunskap. Det handlar mycket om hur man fixerar blicken och läser.

För att kunna nå djupinlärning, så är det bra att känna till sin inlärningsstil. Är du visuell, auditiv, kognitiv eller taktil? Kognitiv inlärning handlar om hur vi lägger till erfarenheter och lär oss genom det vi erfar. Det kan förändra hur vi gör saker.

Inlärning

Vanliga frågor om inlärning

1

Hur kan inlärning se ut i framtiden?

I framtiden kommer möjligheter finnas att arbeta med Virtual Reality. Det kommer att bli möjligt att samtala med personer i olika årtionden och därmed få engagera förståelse för andra och inlevelseförmåga.

Inlärning
2

Vad kan en kognitiv person göra för förbättrad inlärning?

Eftersom en kognitiv person vill göra saker, så är det en fördel att ta anteckningar för hand. Enligt forskare vid universitetet i Stavanger så innebär nämligen att anteckningar via datorn delar uppmärksamheten med letande av tangenter.

Inlärning
3

Vad kan en auditiv person göra för förbättrad inlärning?

Använd dig av inspelat material, eller lyssna på en visuell persons berättelse. Det finns hjälpverktyg som till exempel Audacity som är gratis och bygger på fri källkod. Pröva också att engagera flera sinnen.

Inlärning
Person som sitter framför en bok.

Taktil inlärning

Taktil inlärning innebär att personen har lättare att komma ihåg saker när dennes händer hålls aktiva. Läs mer om inlärningsstilen!

Läs mer »
Kvinna som läser

Effektiv inlärning

Effektiv inlärning är ett sätt för personer att lära sig bättre. Det görs genom att ta reda på vilken inlärningsstil som fungerar för dig. Läs mer här!

Läs mer »
Överinlärning

Överinlärning

Överinlärning innebär att du lär dig något mer än vad som behövs. Det kan också innebära att du repeterat en övning så pass många gånger

Läs mer »